REGID - Formulario de interese
Formulario de interese


Datos Persoáis

* Nome
* Apelidos
* E-mail

Datos Corporativos

* Organismo / Entidade
* Grupo
Teléfono de contacto
Web de Grupo

Perfil Investigador

* Áreas Investigadoras
Química
Farmacoloxía
Tecnoloxía Farmacéutica
Microbioloxía
Parasitoloxía
Productos Naturáis
Xenómica
Bioinformática
Biotecnoloxía
Outros (Indicar):

* Liñas de Investigación / Expertise

Actividade Colaboradora

* Tipo de Achega

Compostos
Descrición (Tipo de compostos, Dianas suxeridas, etc.):


Ensaios
Descrición:


Outro Tipo de Achega
Descrición:Nota: Os campos sinalados cun asterisco (*) son de obrigado cumplimento