REGID - Inicio


banner.png

Rede Galega de Investigación e
Desenvolvemento de Medicamentos

(REGID)REDE GALEGA DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE MEDICAMENTOS (REGID) explota conxuntamente as coleccións de moléculas e as técnicas dos grupos membros, compartindo as súas infraestruturas, as súas capacidades e os seus coñecementos, desenvolvendo unha quimioteca galega común anotada biolóxica e biofarmaceuticamente.

Entidades Financiadoras:
EntidadesFinanciadoras.png
 

Acceso á Intranet

Entrar